нашите услуги

Имотен Център
Варна

„Имотен център Варна“ е компания, предлагаща висококачествено и професионално съдействие при следните операции с недвижими имоти

Посредничество при продажба на недвижим имот
Посредничество при покупкана недвижим имот
Посредничество при отдаване под наемна недвижим имот
Посредничество при наеманена недвижим имот
Изготвяне нанотариални актовеи подготовка на документи за прехвърляне на недвижим имот
Юридически консултациивъв връзка със закупуване или продажба на недвижим имот
Съдействие заизготвяне на индивидуален интериорен проектна закупен недвижим имот
Напълно безплатно съдействие заосигуряване на ипотечен и/или потребителски кредитза закупуване на недвижим имот, чрез лицензиран кредитен брокер
Инвестиционниконсултации

сравни имотите

сравни имоти